Soorten zorg via PGB

  • Individuele begeleiding
  • Begeleiding in groepsverband
  • Persoonlijke verzorging inclusief medicatie toediening
  • Begeleiding aan huis of in een zorginstelling
  • Begeleiding in groepsverband bij een zorginstelling
  • Ondersteunende begeleiding, denk hierbij aan ondersteuning in de ruimste zin des woords. De ondersteuning kan bestaan uit het aanleren van vaardigheden om de dag te structureren en sociale redzaamheid/ondersteuning bij het leren zorgen voor je eigen huishouden en zelfstandigheid. Maar ook als men ondersteuning nodig heeft buiten de deur, zoals medische en sociale bezoeken
  • Activiteitenbegeleiding, zoals winkelen en activiteiten buiten de deur in het kader van socialisatie/eenzaamheid en zelf ontplooiing. Dit kan individueel of in groepsverband